phone +44 40 8873432 email info@maniva.com
    • en

Безжични системи за гласуване

Продажба

Слушайте вашата аудитория

Системите за гласуване стават все по-популярни и често използвани при конферентни мероприятия от различен характер, презентации на медицински и фармацевтични продукти, акционерни и общи събрания, отчетни събрания, конгреси и избори на членове, уставни гласувания на обединения и съюзи. Това е така, защото те са идеален начин за бързо визуализиране позицията на дадена аудитория, при определени обстоятелства. Все по-често системи за гласуване се използват и при развлекателни събития, решаване на тестове, политически партии, ТВ игри и викторини.

При интерактивната система за безжично гласуване на практика не съществуват ограничения относно това, как да организирате вашите въпроси към участниците. Системата предлага лесна интеграция с PowerPoint. За визуализация на резултатите, IVS може да се комбинира с различни монитори, видео стени, както и с мултимедийни проектори с мобилни екрани.

Безжична система за гласуване IVS обслужва до 4000 участника

Системата за гласуване предлага възможност да се направят интерактивни презентации, за да проучите мнението на вашата аудитория. Това е по-добрият начин за контакт между презентиращия и аудиторията. Участниците в мероприятието могат да отговарят на поставените въпроси от презентатора. Вместо пасивно събиране на дадена информация, се получава активна връзка между презентиращ и участници. Интерактивната безжична система за гласуване е сертифицирана система със запазена анонимност на вота и защита от смущения и външни намеси.