phone +44 40 8873432 email info@maniva.com
    • en

Ивент дизайн и сценография

Конгрес Инженеринг предлага сценография и графичен дизайн с маркова идентичност:

Какво предлагаме: кратка информация

Сценография и дизайн на събития

Продажба

Ако преди години, за да бъде сметнато за успешно едно мероприятие, беше достатъчно на сцената да има един-два екрана, няколко микрофона, озвучаване и евентуално система за превод, то сега нещата са напълно различни. Днес създаваме емоция, незабравимо събитие, за което да се говори. Създаваме атмосфера, в която хората се потапят, и желаят отново и отново да бъдат част от нея.

Сияеща сцена, осветление, обляло цялото пространство, кристален звук, грабващи окото дисплеи и магнетични специални проекции – това е, което ние наричаме успешно събитие.

Вижте днес, Вашето утрешно събитие

3D визуализация

Конгрес Инженеринг предлага на клиентите си уникалната възможност да разгледат специално генерирана индивидуална 3D визуализация на предстоящото събитие. Така всеки  организатор на специално мероприятие или конференция може да получи пълна представа за това кое как ще изглежда, какво ще е разположението на мебелите и декорите  и къде  и колко големи ще са свободните пространства.

Триизмерните проекти дават възможност на клиентите да изберат най-подходящия дизайн за гърба на сцената и президиума, да подредят възможно най-комфортно столовете и масите в залата, да открият точното  място,  от където да представят своя продукт и лого и да изложат идеите си  пред колегите и партньорите си по най-убедителен начин.

ИЗГОТВЯНЕ НА 2D МАЩАБЕН МОДЕЛ

Двуизмерният мащабен чертеж е важна част от планирането на мероприятието. Той показва с абсолютна точност размерите и съотношенията на разположените в помещението техническо оборудване, конферентни декори, сцена, столове и маси.

3D РЕНДЕРИ

Триизмерният снимков проект представлява набор от компютърно генерирани снимки, които дават реална представа как ще изглежда предстоящото събитие от различни ъгли.

ИЗГОТВЯНЕ НА 3D ВИДЕО ПРОЕКТ

Пространственият видеопроект позволява триизмерна виртуална разходка в залата, като показва във висококачествено видео разположението на всички детайли от предстоящото събитие (Президиум, гръб за сцена, сценични декори и ефектно осветление, кабини за симултанен превод, микрофони, столове и т.н.).

Декорация и флорална украса

Продажба

Едно от нещата, на които e важно да обърнем внимание при организирането на всяко специално събитие, е правилният избор на декорацията.

Достъпът до необятен обем от информация и снимки в интернет е огромен плюс, но и нож с две остриета. Често клиентът прехвърля идеи една след друга,  забравя какво първоначално си е представял и докато се опитва да осмисли целия този огромен обем от данни, може просто да се обърка.  Така вместо да се оформи и подреди конкретна идея,  започва лутане кое е красиво, кое е вдъхновяващо, кое е напълно излишно и кое не е.

Графичен дизайн

Продажба

Графичният дизайн предполага задълбочени познания за композиция и форма, цвят, цветни гами и видове специализирани палитри, използвани и стандартизирани в съвременните графични програми.

Съчетаването на цветове, отчетливостта на визията и контрастът на цветовете и сенките са изключително важни за доброто възприемане на посланието. Най-важното обаче е дизайнерът да притежава не само задължителните техническите познания и естетическите критерии, но и зрънце творчески нюх, да бъде носител на идеи и новаторство.

Печат и предпечат

Продажба

Предпечатната подготовка е основен етап от цялостния издателски процес.  Тя включва обработка на дадено печатно издание (винил, покана, брошура, плакат, продуктов каталог и др.), преди да бъдат възпроизведени в печатницата в необходимия тираж.

Предпечатната подготовка изисква знания за  целия издателски процес,  задълбочено  познаване на специализираните компютърни програми и софтуерни продукти, както и сериозна професионална подготовка по полиграфия.