phone +44 40 8873432 email info@maniva.com
    • en

Системи за симултанен превод

Продажба

Въведение в системите за симултанен превод

Симултанен превод
За международните многоезични конференции от първостепенно значение всички участници е да слушат във всеки момент езика, който разбират. Ето защо е задължително използването на система, позволяваща на преводачите да извършат симултанен (синхронен) превод на основния език, на който се говори. За целта се използват професионални кабини за симултанен превод, в които се настаняват преводачите. Преводът на различните езици се разпространява така, че всеки от делегатите може да избере с помощта на устройството, с което разполага,  езика, който разбира.
Bosch DCN Integrus
Инфрачервено разпръскване на сигнала
Най-ефективният начин за разпространение на превода е посредством използване на  инфрачервена (IR) система. Тя е безжична, което дава на делегатите пълна свобода на движение. Това обаче означава и конфиденциалност на информацията, тъй като разпространеният сигнал не може да премине извън залата. Новите системи предлагат по-добро от всякога цифрово аудиокачество, без каквото и да е смущение от осветлението в залата или от други външни източници на шум. Това е и единствената система, която не се влияе от обезопасителните системи за радио заглушаване, използвани от службите за сигурност. Точно това я прави и единствена система, която може да бъде използвана на срещи и събития от най-високо ниво.

Поверителност на дискусията в рамките на конферентната зала
Често конферентните дискусии засягат чувствителни теми и на тях се споделя поверителна информация. В тези случаи е много важно аудиоразпръскването да не застрашава сигурността на информацията. Тъй като инфрачервените лъчи не преминават през непрозрачни материали, от каквито са изградени стените, то сама по себе си конферентната зала действа като преграда за този вид лъчи и предпазва от нежелано подслушване. Всички други предлагани на пазара RF (радио) системи не покриват това изискване и могат да се прослушват от разстояние без знанието на организаторите, лекторите и делегатите в залата

Качество на звука
Цифровата инфрачервена система предлага значително подобрено качество на звука. По-добрата технология за компресиране и по-високото съотношение сигнал/шум водят до много по-голяма яснота на приемания сигнал и висока речева разбираемост, както и пълен имунитет към смущения от слънчевата светлина и осветлениета в помещението. По-голямата отчетливост на сигнала прави системата по-малко изморителна при дълга употреба. Това води до повишаване на способността на делегатите да задържат концентрацията си по време на продължителни конферентни срещи.

Свобода на движение за делегатите
Чрез използване на инфрачервената система делегатите получават значителна свобода на движение в рамките на конферентната зала. Тъй като преводът се разпространява по въздуха и делегатите не са физически свързани към системата, следва, че единствените ограничения са стените на самата зала. Приемниците и слушалките за слушане на превода от делегатите, са леки, лесно преносими и ненатрапчиви.

BOSCH DCN NG Integrus

Система за симултанен превод

Следващо поколение дигитална конгресна система, тя осигурява преимуществата на иновационните дигитални технологии и конферентни системи. Това е напълно дигитална система, предлагаща универсалност, високо качество на предаване на звук и данни, която осигурява пълен контрол върху работата на конференцията. Цифровата преводаческа система Bosch DCN NG носи предимствата на иновативна дигитална технология за пренос на данни. Bosch DCN е перфектното решение за цялостно оборудване на конферентни зали с изключително надеждни и качествени конферентни системи.

Професионални мобилни кабини за симултанен превод. Бърз и лесен монтаж. Стандартно кабината е предвидена за двама преводачи, но може лесно да се разшири за до шест работни места. Тази кабина е напълно мобилна и е подходяща за всякакъв вид конферентни системи. Кабината отговаря на световните изисквания на стандарт ISO 4043 и е единствената оборудвана с прозорци от тип Security Glass (безопасно стъкло).

Bosch Integrus е система за безжично разпространение на аудиосигнали чрез инфрачервени лъчи. Тя е идеалното решение за съвместно прилагане със системи за симултанен превод за международни конференции, в които се използват няколко езика. Bosch Integrus е напълно цифрова инфрачервена система за разпределение на езици, която е предназначена специално за многоезични конференции и срещи. Наличието на презентатори, лектори и делегати от различни държави вече не представляват бариера, благодарение на системата за симултанен превод. С нейна омощ всеки делегат може да слуша лекцията на собствения си език с помощта на малкия приемник. Тъй като това е безжична инфрачервена система, участниците в конференцията могат да се движат свободно из залата, като това не им пречи да следят изказванията и презентациите. Системата е изключително гъвкава и предлага изключително качество на звука, което го прави идеален за конферентни центрове и международни организации, без значение каква е големината на събитието или на помещението. В резултат на това Bosch Integrus се превърна предпочитана в цял свят инфрачервена система за качествено разпръскване на преводните езици.