phone +44 40 8873432 email info@maniva.com
    • en

Юридически

Конгрес Инженеринг

Уебсайтът www.congresseng.com е собственост на Конгрес Инженеринг ЕООД и се управлява от компанията.

Всички снимки, видео- и текстови материали са собственост на фирмата и не могат да се използват или публикуват в други печатни или онлайн издания без изричното писмено разрешение от страна на Конгрес Инженеринг ЕООД и без цитиране на Конгрес Инженеринг ЕООД като източник.

Публикуваните в сайта визуални проекти, концепции, фотографски и видеоматериали и текстове са интелектуална и художествена собственост на Конгрес Инженеринг ЕООД, те са обект на авторското право и не могат да бъдат използвани, преработвани, изпълнявани и цитирани без изричното писмено разрешение от страна на Конгрес Инженеринг ЕООД и без цитиране на Конгрес Инженеринг ЕООД като техен създател.

При злоупотреба с авторските права и интелектуалната собственост фирма Конгрес Инженеринг ЕООД има право да търси правата си и съответното обезщетение съгласно действащото законодателство на Република България.

Публикуваните на уебсайта снимки на продукти и оборудване, както и снимките, изтеглени от безплатни уебсайтове, са с неизискваща изрична атрибуция.

ОБЩИ УСЛОВИЯ И ДОГОВОРНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ

Конгрес Инженеринг ЕООД работи изцяло в полза на своите клиенти и партньори, предлагайки Комплексни Конферентни Решения, включващи:

I. Комплексно организиране на мероприятие – включва посрещане и настаняване на гостите, наем на зала в хотел или бизнес център, наем на апаратура (за симултанен/консекутивен превод, озвучаване, презентационна аудио и видео апаратура), изработване на проект за сценичен дизайн за съответното мероприятие, подбор на преводачи съгласно тематиката на мероприятието, превод на презентационни материали, фотографски услуги, офис апаратури и услуги, транспорт, организиране на кратки екскурзии, заангажиране на ресторант, избор на меню, както и кетъринг услуги на произволно място.

С организатор от Конгрес Инженеринг се съгласуват и описват всички услуги, които ще бъдат доставени, в проекто-план, който се одобрява от клиента. След одобрение, проекто-плана се тълкува със силата на договор между страните

II. Отдаване на професионално техническо оборудване под наем – Фирмата работи и предлага собствено професионално оборудване за всички видове конферентни мероприятия отговарящо на европейските и световни норми и стандарти.

Конгрес Инженеринг отговаря изцяло и единствено за оборудването доставено от самия него. В случаите когато клиента е предвидил комбинация с друго оборудване, то задължително трябва да се обслужва от отговарящо за съответната апаратура техническо лице. Конгрес Инженеринг не работи с чуждо оборудване, нито поема каквато и да е отговорност за него.

Всяка оферта е със срок на валидност, до края на текущата година, освен ако не е посочен друг различен срок.

За изготвяне на оферта е необходимо клиента да даде следната информация за съответното мероприятие: дата, място (зала), начален и краен час на мероприятието, подредба на залата, брой участници, техническата конфигурация, брой и вид на чуждите езици, тематиката на мероприятието, програма, материали – презентации, доклади… както и други специфични изисквания при необходимост.

Най-късно до 16.30 ч. във всеки петък от седмицата, се получават всички потвърдени и непотвърдени поръчки в писмен вид по е-mail или факс за следващата седмица – в периода понеделник – неделя.

След като клиента одобри вече съгласуваната оферта, тя се тълкува със силата на договор между страните.

Поръчване на преводачи за симултанен / консекутивен превод се извършва минимум една седмица или по-рано. Целта е да се предложат преводачи подбрани по тематиката на съответното мероприятие. При отказ на вече поръчани преводачески услуги се заплаща 100% от договорената сума.

Крайната цена в офертата от Конгрес Инженеринг включва наем, монтаж / демонтаж на техническото оборудване, преводачески и други услуги, както и транспортни разходи.

Конгрес Инженеринг се задължава, 1ч преди всяко мероприятие, да достави, монтира и тествана поръчаната апаратура.

Желателно е винаги да бъде поръчвана техническа поддръжка по време на мероприятие.

В противен случай клиента се задължава да заплаща за своя сметка разходите, отнасящи се до липси и повреди причинени по време на ползването на наетото оборудване.

След приключване на всяко мероприятие, Конгрес Инженеринг издава на клиента фактура за заплащане на уговорената сума по банков път, по сметка на фирмата в срок от 5 работни дни. При забавяне на заплащането, клиента дължи неустойка в размер на 2% за всеки пресрочен ден.

III. Продажба на техническо оборудване – в качеството си на официален представител за България на редица европейски фирми, Конгрес Инженеринг е в състояние да достави, продаде и монтира необходимото оборудване. При големи проекти се изготвя конкретен проект и се подписва договор за доставка и монтаж.

– При запитване от клиент, техническия отдел на фирмата изготвя оферта със срок на доставка и монтаж, която изпраща на клиента в писмен вид по е-mail или факс за одобрение и потвърждение. За целта е необходимо клиента да предостави архитектурен план на сградата или на съответното помещение, както и други специфични изисквания при нужда. Срокът за доставка започва да тече след авансовото превеждане на сумата по одобрената оферта.

При постоянно използване на услугите на Конгрес Инженеринг, фирмата предлага сключване на договорни взаимоотношения с клиента с включени допълнителни отстъпки и преференции, касаещи всяко мероприятие.