phone +44 40 8873432 email info@maniva.com
  • en

Продажба на конферентна техника

ОБОРУДВАНЕ НА ЗАЛИ И КОНГРЕСНИ ЦЕНТРОВЕ

Цялостно оборудване на зали

КОНГРЕС ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД е официален дистрибутор/представител за България на редица доказани специализирани европейски производители, световни лидери в областта на професионалните решения за конферентно оборудване.

Оборудване на конферентни зали в конгресни центрове и хотели.
 • професионална конферентна техника и оборудване
 • дискусионни микрофонни системи
 • системи за симултанен превод
 • мултимедийни проектори и видео стени
 • безжични системи за гласуване
 • мобилни екрани и екрани за стационарен монтаж
 • аудио-видео апаратури
 • видео прожектори
 • конферентни с сценични озвучавания
 • фонови озвучителни системи за хотели, бизнес сгради и конферентни центрове
 • конферентно обзавеждане, конферентни маси, столове и катедри.

КОНГРЕС ИНЖЕНЕРИНГ е оборудвала множество обекти на територията на страната с необходимата конферентна техника, техника за симултанен превод, дискусионни микрофонни системи, озвучаване, видео- и презентационна апаратура и конферентно обзавеждане.

Предлагаме изготвяне на цялостни проекти за комплексно оборудване:
 • извършване на предварителен оглед и професионална консултация
 • изготвяне на технически задания и проекти на база архитектурен план и крайна цел на клиента
 • представяне на количествено-стойностна спецификация на необходимото оборудване
 • обобщено ценово предложение
 • доставка на поръчаната апаратура и системи
 • професионален монтаж и прецизна настройка на поръчаната апаратура и системи
 • провеждане на обучение на персонал за безопасна и ефикасна работа със закупеното оборудване
 • доставка на висококачествено конферентно обзавеждане: сгъваеми конферентни маси, презентационни катедри, декорация и професионални конферентни столове и решения
 • сервиз за гаранционно и извънгаранционно обслужване на пълната гама професионална техника и оборудване.
Оборудване:

Системи за симултанен превод

Продажба

За международните многоезични конференции от първостепенно значение всички участници е да слушат във всеки момент езика, който разбират. Ето защо е задължително използването на система, позволяваща на преводачите да извършат симултанен (синхронен) превод на основния език, на който се говори. За целта се използват професионални кабини за симултанен превод, в които се настаняват преводачите. Преводът на различните езици се разпространява така, че всеки от делегатите може да избере с помощта на устройството, с което разполага, езика, който разбира.

Дискусионни микрофонни системи

Продажба

Дискусионните микрофонни системи са единственото професионално решение за качествено и комфортно разполагане на микрофони, необходими за озвучаване на дискусионни и кръгли маси, срещи с многобройни делегати и лектори и официални челни маси и президиуми.

Професионално озвучаване и микрофони

Продажба

За всяка зала правилно предвидената озвучителна система е от изключителна важност. Неправилно изчисленото и грешно разположено озвучаване може да доведе до нежелани микрофонии, дискомфорт на делегатите в залата и слаб звук в залата. Залагането на качествени озвучителни системи и правилното разполагане на тонколоните в залата е ключов фактор за постигането на комфортна аудиосреда в помещението, яснота на изказа и висока речева разбираемост.

Презентационно оборудване

Продажба

Конгрес Инженеринг е основен представител за България на световни лидери в производството на презентационно оборудване.

Когато един лектор подготвя презентацията си, той с основание очаква тя да бъде достойно представена и видяна от цялата аудитория.

Висококачествените екрани са от изключителна важност за качеството на образа на всяка презентация и специална проекция. Ние предлагаме пълната гама проектори със съобразена яркост и подходяща резолюция.

БЕЗЖИЧНИ СИСТЕМИ ЗА ГЛАСУВАНЕ

Продажба

Системите за гласуване стават все по-популярни и често използвани при конферентни мероприятия от различен характер, презентации на медицински и фармацевтични продукти, акционерни и общи събрания, отчетни събрания, конгреси и избори на членове, уставни гласувания на обединения и съюзи. Това е така, защото те са идеален начин за бързо визуализиране позицията на дадена аудитория, при определени обстоятелства. Все по-често системи за гласуване се използват и при развлекателни събития, решаване на тестове, политически партии, ТВ игри и викторини.

КОНФЕРЕНТНИ МЕБЕЛИ

Продажба

За пълното оборудване на една зала или конгресен център е важно да се избере подходящо и функционално конферентно обзавеждане. Конферентни маси (банки) с подходящ размер, изработени от здрави и олекотени материали, окомплектовани със сгъваеми крака, за да могат лесно да бъдат пренасяни от едно място на друго и компактно съхранявани; компактни и удобни конферентни столове, тапицирани с негорими материали и олекотени здрави и устойчиви крака и подлакътници; лекторски и конферентни катедри с класически или модерен дизайн, с възможност за индивидуално брандиране и интеграция на лого.