phone +44 40 8873432 email info@maniva.com
    • en

Безжични системи за гласуване

Продажба

Системи за интерактивно безжично гласуване

Системите за гласуване стават все по-популярни и често използвани при конферентни мероприятия от различен характер, при презентации на медицински и фармацевтични продукти, по време на акционерни и общи събрания, отчетни събрания, конгреси и избори на членове, уставни гласувания на обединения и съюзи. Причината е, че те са идеален начин за бързо визуализиране на позицията на дадена аудитория при определени обстоятелства. Все по-често системите за гласуване се използват и при развлекателни събития, решаване на тестове, от политически партии, ТВ игри и викторини.

При интерактивната система за безжично гласуване на практика не съществуват ограничения относно това, как да се организират въпросите към участниците. Системата предлага лесна интеграция с MS PowerPoint. За визуализация на резултатите IVS може да се комбинира с различни монитори, видео стени, както и с мултимедийни проектори с мобилни екрани.

Слушайте вашата аудитория

Безжична система за гласуване IVS обслужва до 4000 участника

Системата за гласуване предлага възможност за организиране на интерактивни презентации, за да проучите мнението на вашата аудитория. Това е по-добрият начин за контакт между презентиращия и аудиторията. Участниците в мероприятието могат да отговарят на поставените въпроси от презентатора. Вместо пасивно събиране на дадена информация се получава активна връзка между презентиращия и участниците. Интерактивната безжична система за гласуване е сертифицирана система със запазена анонимност на вота и защита от смущения и външни намеси.