phone +44 40 8873432 email info@maniva.com
    • en

Членства

Конгрес Инженеринг

Американската търговска камара в България – АмЧам (www.amcham.bg) обединява над 320 американски, български и мултинационални компании в страната. За своите 21 години в България Камарата се превърна във водеща бизнес асоциация, като инициатор на събития по актуални теми в областта на икономиката, международните и национални политики, социалната сфера.

Мисията на Американската търговска камара е да се подобрят бизнес средата, инвестиционният климат и жизненият стандарт в България, като се застъпва за всички заинтересовани страни – правителство, бизнес, неправителствени организации и медии, – за продуктивен диалог и партньорство.

AmCham България е филиал на Американската търговска камара и член на Европейския съвет на американските търговски камари (AmCham Европа). Добрата корпоративна репутация е един от най-важните критерии за  членство.AmCham България обединява реномирани фирми и организации от всички сектори на икономиката.

Германо-Българската индустриално-търговска камара (ГБИТК) е първият и основен партньор на представителите на германската икономика в България. Целта на ГБИТК е да създава платформа за контакти, партньорства и обмен между германски и български фирми, да открива нови възможности за успешен бизнес, както и да предоставя широк спектър от услуги, с които да отговори на очакванията на своите германски, български и международни членове и клиенти.

Германо-Българската индустриално-търговска камара:

Представлява германската икономика в България, информира за икономическите характеристики на дестинациите Германия и България и работи в интерес на двустранните икономически отношения; подкрепя сътрудничеството между германски и български фирми и институции; защитава интересите на своите членове, като играе ролята на техен глас спрямо българската политика, държавната администрация и общественост; подпомага различни проекти в партньорство с български фирми и институции; в рамките на запазената марка за услуги DEinternational предоставя информационни разработки и консултира германски и български фирми с цел подпомагане на тяхната външнотърговска дейност; организира и провежда търсене на делови партньори, бизнес срещи, кооперационни борси, делови пътувания, конференции, информационни форуми, тематични проекти; подготвя информационни материали и анализи по икономически и правни въпроси, извършва пазарни и маркетингови проучвания; камарата е официален представител на пет от най-големите германски панаира за България – Дюселдорфския, Нюрнбергския, Мюнхенския, Кьолнския и Лайпцигския – и подпомага български изложители и посетители при интерес и участие в германските изложения.

Френско-българската търговска и индустриална камара е организация с нестопанска цел, която обединява около 190 френски, български и международни компании. Камарата е израз на воля от страна на българските и френските предприемачи да обединят сили с цел да окуражават и развиват двустранните икономически и търговски отношения между двете страни. През 2015 г. ФБТИК отпразнува 10-тата си годишнина като ключов партньор на българските и френските компании.

Камарата представлява френския бизнес в България и насърчава двустранните отношения между двете страни; подкрепя българските компании, които желаят да изнасят във Франция; подпомага за популяризирането на Франция в България и защитава интересите на членовете си пред българските институции; организира редовни събития с цел да развива сътрудничеството, както между членовете, така и с различни партньори; предлага пълна гама от услуги за компании, които се интересуват от развитие на българския или френския пазар.