phone +44 40 8873432 email info@maniva.com
    • en

Ивент дизайн и сценография

Ако преди години, за да бъде едно мероприятие успешно, беше достатъчно на сцената да има един-два екрана, няколко микрофона, озвучаване и евентуално система за превод, то сега нещата са напълно различни. Днес създаваме емоция, незабравимо събитие, за което да се говори. Създаваме атмосфера, в която хората се потапят, и желаят отново и отново да бъдат част от нея.

Сияеща сцена, осветление, обляло цялото пространство, кристален звук, грабващи окото дисплеи и магнетични специални проекции –
това е, което ние наричаме успешно събитие.

Какво предлагаме: кратка информация

Скица и очертаване на рамките за сценичния дизайн на събитието

Ивент дизайн и сценография

Всяко събитие започва със скица обхващаща залата, големите и обемни сцени, елементи, мебели и съответните украси, предвидени за самото събитие. Така на ранен етап както ние, така и клиентът добиваме представа за обема на своето задание. Така успяваме да изберем оптималния вариант още в самото начало.

Изработване на двуизмерен проект

Ивент дизайн и сценография

Двуизмерният мащабен чертеж е важна част от планирането на мероприятието. Той показва с абсолютна точност размерите и съотношенията на разположените в помещението техническо оборудване, конферентни декори, сцена, столове и маси.

Двуизмерния проект дава точно разположение на всички елементи, които ще се използват в събитието. Той визуализира с точни размери и поглед отгоре цялата зала, разположението на столчетата, на подиумите, сцената и всички други обекти, които участват в конфигурацията на събитието.

Фронталният поглед дава представа както за точните размери на предложената конфигурация, така и за оставащото място около сцената, вратите, които се ползват за вход – изход или аварийните изходи.

Графичен и светлинен дизайн

Ивент дизайн и сценография

В тази част от проекта придаваме цвят и заливки върху фронталната визия, прибавяме лога, визии и заглавия…  Така, след като имаме вече уточнените размери, визуализираме всеки елемент с цвят.

Декорация и флорална украса

Ивент дизайн и сценография

С помощта на ефектни и екзотични растения ще доближим максимално природата до вашето събитие. Флоралната украса на масите и столовете, изработена специално за вашето събитие, ще го отличи от останалите и ще остави незабравимо впечатление у всички участници.

3D проект

Ивент дизайн и сценография

Новите технологии ни позволяват да ви покажем вашето бъдещо събитие още днес, като можем да представим и най-малкия детайл, за да ви запомнят гостите и участниците.

Вижте днес Вашето утрешно събитие

3D визуализация

Конгрес Инженеринг предлага на клиентите си уникалната възможност да разгледат специално генерирана индивидуална 3D визуализация на предстоящото събитие. Така всеки  организатор на специално мероприятие или конференция може да получи пълна представа за това кое как ще изглежда, какво ще е разположението на мебелите и декорите  и къде  и колко големи ще са свободните пространства.

Триизмерните проекти дават възможност на клиентите да изберат най-подходящия дизайн за гърба на сцената и президиума, да подредят възможно най-комфортно столовете и масите в залата, да открият точното  място,  откъдето да представят своя продукт и лого и да изложат идеите си  пред колегите и партньорите си по най-убедителен начин.

3D РЕНДЕРИ

Триизмерният снимков проект представлява набор от компютърно генерирани снимки, които дават реална представа как ще изглежда предстоящото събитие от различни ъгли.

ИЗГОТВЯНЕ НА 3D ВИДЕО ПРОЕКТ

Пространственият видеопроект позволява триизмерна виртуална разходка из залата, като показва във висококачествено видео разположението на всички детайли от предстоящото събитие (президиум, гръб за сцена, сценични декори и ефектно осветление, кабини за симултанен превод, микрофони, столове и т.н.).

Графични файлове за печат

Ивент дизайн и сценография

Участвайте от първа ръка в производството на вашата сцена, като видите печатните файлове в реален мащаб.

Монтажни файлове

Ивент дизайн и сценография

С помощта на нашите професионални технически екипи и детайлни схеми за монтаж ви гарантираме предсказуемо и реално изпълнение на всичко запланувано, свързано с вашето събитие.

Case Studies

Ивент дизайн и сценография