phone +44 40 8873432 email info@maniva.com
  • en

Системи за симултанен превод

Под наем

Симултанен превод
За международните конференции, в които участват представители на най-различни националности, е от първостепенно значение те да слушат във всеки момент езика, който разбират. Ето защо е задължително използването на система, позволяваща на преводачите да извършат симултанен (синхронен) превод на основния език на събитието. Това се постига чрез използване на професионални кабини за симултанен превод, в които се настаняват преводачите. Преводът на различните езици се разпространява така, че с помощта на специално устройство всеки от делегатите може да избере езика, който разбира.
Bosch DCN Integrus
Инфрачервено разпръскване на сигнала
Най-ефективният начин за разпространение на превода е посредством използване на  инфрачервена (IR) система. Тя е безжична, което предоставя на делегатите пълна свобода на движение. Това обаче означава и пълна конфиденциалност на информацията, тъй като разпространеният сигнал не може да премине извън залата. Новите системи предлагат по-добро от всякога цифрово аудиокачество, без каквото и да било смущение от осветлението в залата или други външни източници на шум. Това е и единствената система, която не се влияе от обезопасителните системи за радио заглушаване, използвани от службите за сигурност. Точно това я прави и единствена система, която може да бъде използвана на срещи и събития от най-високо ниво.

Поверителност на дискусията в рамките на конферентната зала
Често конферентните дискусии засягат чувствителни теми и на тях се споделя поверителна информация. В тези случаи е много важно аудиоразпръскването да не застрашава сигурността на информацията. Тъй като инфрачервените лъчи не преминават през непрозрачни материали, от каквито са изградени стените, то сама по себе си конферентната зала действа като преграда за този вид лъчи и предпазва от нежелано подслушване. Всички други предлагани на пазара RF (радио) системи не покриват това изискване и могат да се прослушват от разстояние без знанието на организаторите, лекторите и делегатите в залата.

Качество на звука
Цифровата инфрачервена система предлага значително подобрено качество на звука. По-добрата технология за компресиране и по-високото съотношение сигнал/шум водят до много по-голяма яснота на приемания сигнал и висока речева разбираемост, както и пълна резистентност към смущения от слънчевата светлина и осветлението в помещението. Заради по-голямата отчетливост на сигнала  използването й е по-малко изморително за участниците при дълга употреба. Това води до повишаване на способността на делегатите да запазят концентрацията си по време на продължителни конферентни срещи.

Свобода на движение за делегатите
Чрез използване на инфрачервената система делегатите получават значителна свобода на движение в рамките на конферентната зала. Тъй като преводът се разпространява по въздуха и делегатите не са физически свързани към системата,  те могат да се придвижват свободно в рамките на залата, ограничавани само стените й. Приемниците и слушалките са леки, лесно преносими и ненатрапчиви.

BOSCH DCN

Система за симултанен превод

BOSCH DCN NEXT GENERATION

 • Оптимизирана система
 • Доказана надеждност
 • Най-съвременен дизайн
 • Много висока разбираемост на говора
 • Превод на 31 езика плюс основен
 • Пълен набор от модули за гласуване
 • Софтуерни решения за пълно управление на събитието
 • Лесно разширение на системата с жични и безжични устройства
 • Автоматично управление на камера

Това е дигитална конгресна система от ново поколение,  осигуряваща предимствата на иновационните дигитални технологии и конферентни системи. Тя предлага универсалност и високо качество на предаване на звук и данни,  като същевременно осигурява пълен контрол върху работата на конференцията. Цифровата преводаческа система Bosch DCN NG притежава преимуществата на иновативна дигитална технология за пренос на данни. Bosch DCN е перфектното решение за цялостно оборудване на конферентни зали с изключително надеждни и качествени конферентни системи.

BOSCH INTEGRUS

Цифрова инфрачервена система за разпределение на  аудио сигнали

 • Кристално аудио качество
 • Иновативна цифрова технология
 • Инфра-червена (IR) технология даваща свобода на движение на делегатите
 • Пълна съвместимост със система за симултанен превод BOSCH DCN NG
 • Лесно избиране на канали

BOSCH INTEGRUS е система за безжично разпространение на аудиосигнали чрез инфрачервени лъчи. Тя е идеалното решение за съвместно прилагане със системи за симултанен превод за международни конференции, в които се използват няколко езика. Bosch Integrus е напълно цифрова инфрачервена система за разпределение на езици, която е  предназначена  специално за многоезични конференции и срещи. Наличието на презентатори, лектори и делегати от различни държави вече не представляват бариера, благодарение на системата за симултанен превод. С нейна помощ всеки делегат може да слуша лекцията на собствения си език с помощта на малкия приемник. Тъй като това е безжична инфрачервена система, участниците в конференцията могат да се движат свободно из залата, като това не им пречи да следят изказванията и презентациите. Системата е извънредно гъвкава и предлага изключително качество на звука, което го прави идеален за конферентни центрове и международни организации, без значение каква е големината на събитието или на помещението. В резултат на това Bosch Integrus се превърна в предпочитана в цял свят инфрачервена система за качествено разпръскване на преводните езици.