phone +44 40 8873432 email info@maniva.com
    • en

Тур гид системи

Под наем

В световен план съществуват много производители на подобни тургид системи. Единственото професионално решение са системите на LISTEN и JTS.

Независимо дали се намирате в театър, съдебна зала, класна стая, ритуален дом, аудитории, присъствате на бизнес среща, стадион или на друго спортно събитие, бихте искали да чувате всяка дума във всеки момент. Конгрес Инженеринг предлага най-добрите в своята област тургид системи. Те са лесни за употреба и представляват удобно безжично звуково решение за всеки, който иска да чуе всичко, без да изпусне дори един-единствен звук от даденото събитие.

Listen

Тур гид системи

LISTEN (стационарна система)

Тургид системата се състои от стационарен RF предавател и от безжични RF приемници. Едни от тях са с фиксирана честота, а други са програмируеми.  Когато желаете да оборудвате аудиторията с безжичен приемник, предоставяте на участниците пълна свобода да се движат, като същевременно чуват непрекъснато презентатора или лектора. Висококачественият и удобен радиоприемник работи на честота 863 MHz и има възможност да предложи до 17 широколентови или 40 теснолентови канала. Затова тургид системата се превръща в популярен избор за създаване или разширяване на система за озвучаване. Има възможност да работи със стерео- и монослушалки. LCD дисплеят осигурява на всеки потребител избор на канал, ниво на батерията и информация за силата на сигнала, а светодиод в горната част на всеки приемник показва състоянието на захранването и състоянието на батерията.

LISTEN (мобилна система)

Безжичната тургид система се състои от подвижен RF предавател и подвижни RF приемници. Някои приемници са програмируеми и са напълно подходящи за широк кръг приложения.
RF предавателят – независимо дали предава глас или музика, осигурява ясен и надежден сигнал за използване в среда без инсталирано допълнително озвучаване. Безжичното аудиоустройство се използва лесно при събития на открито, в класни стаи, по време на обиколки в завод, до тренировъчни помещения и др.

JTS

Тур гид системи

JTS (мобилна система)

Тургид системата на JTS е модерна, олекотена, мобилна и изключително иновативна. Предлага леснота както при използването, така и при транспортирането й. Напълно подходяща е както за използване на открито, така и закрито, покривайки до 60 м разстояние между приемник и предавател. Разполага с 16 броя фиксирани канали. Всеки пулт се захранва от литиева батерия,  която осигурява по-продължителна работа на устройствата. Трансмитерът е с вграден кондензаторен микрофон, който позволява да се говори директно на него, без необходимост да се използва допълнителен външен микрофон. Всеки пулт разполага с LED дисплей, на който се визуализира избраният канал.