phone +44 40 8873432 email info@maniva.com
    • en

Системи за симултанен превод

Продажба

Въведение в cиcтемите за cимултанен прeвод

Cимултaнен прeвод
За международните конференции, в които участват представители на най-различни националности, е от първостепенно значение те да слушат във всеки момент езика, който разбират. Ето защо е задължително използването на система, позволяваща на преводачите да извършат сиaмултанен (синхронен) превод на основния език на събитието. Това се постига чрез използване на професионални кабини за симултанен превод, в които се настаняват преводачите. Преводът на различните езици се разпространява така, че с помощта на специално устройство всеки от делегатите може да избере езика, който разбира.
Bosch DCN Integrus
Инфрачервено разпръскване на сигнала
Най-ефективният начин за разпространение на превода е посредством използване на  инфрачервена (IR) система. Тя е безжична, което предоставя на делегатите пълна свобода на движение. Това обаче означава и конфиденциалност на информацията, тъй като разпространеният сигнал не може да премине извън залата. Новите системи предлагат по-добро от всякога цифрово аудиокачество, без каквото и да е смущение от осветлението в залата или от други външни източници на шум. Това е и единствената система, която не се влияе от обезопасителните системи за радиозаглушаване, използвани от службите за сигурност. Точно това я прави и единствена система, която може да бъде използвана на срещи и събития от най-високо ниво.

Поверителност на дискусията в рамките на конферентната зала
Често конферентните дискусии засягат чувствителни теми и на тях се споделя поверителна информация. В тези случаи е много важно аудиоразпръскването да не застрашава сигурността на информацията. Тъй като инфрачервените лъчи не преминават през непрозрачни материали, от каквито са изградени стените, то сама по себе си конферентната зала действа като преграда за този вид лъчи и предпазва от нежелано подслушване. Всички други предлагани на пазара RF (радио) системи не покриват това изискване и могат да се прослушват от разстояние без знанието на организаторите, лекторите и делегатите в залата.

Качество на звука
Често конферентните дискусии засягат чувствителни теми и на тях се споделя поверителна информация. В тези случаи е много важно аудиоразпръскването да не застрашава сигурността на информацията. Тъй като инфрачервените лъчи не преминават през непрозрачни материали, от каквито са изградени стените, то сама по себе си конферентната зала действа като преграда за този вид лъчи и предпазва от нежелано подслушване. Всички други предлагани на пазара RF (радио) системи не покриват това изискване и могат да се прослушват от разстояние без знанието на организаторите, лекторите и делегатите в залата

Свобода на движение за делегатите
Чрез използване на инфрачервената система делегатите получават значителна свобода на движение в рамките на конферентната зала. Тъй като преводът се разпространява по въздуха и делегатите не са физически свързани към системата,  те могат да се придвижват свободно в рамките на залата, ограничавани само от стените й. Приемниците и слушалките за слушане на превода от делегатите са леки, лесно преносими и ненатрапчиви.

BOSCH DCN NG Integrus

Система за симултанен превод

Цифpoви cиcтeми за пpeвод

Това е дигитална конгресна система от ново поколение,  която осигурява предимствата на иновационните дигитални технологии и конферентни системи. Тя предлага универсалност и високо качество на предаване на звук и данни,  като същевременно осигурява пълен контрол върху работата на конференцията. Цифpoвата пpeводаческа система Воch DСN NG носи преимуществата на иновативна дигитална технология за пренос на данни. Воsсh DСN е перфектното решение за цялостно оборудване на конферентни зали с изключително надеждни и качествени конфepeнтни системи.

Инфpaчервена пpeводаческа сиcтема

Воsцh Intеrus е система за безжично разпространение на аудиосигнали чрез инфрачервени лъчи. Тя е идеалното решение за съвместно прилагане със системи за симултанен превод за международни конференции, в които се използват няколко езика. Воsсh Intеgrus е напълно цифрова инфрачервена система за разпределение на езици, която е  предназначена  специално за многоезични конференции и срещи. Наличието на презентатори, лектори и делегати от различни държави вече не представляват бариера, благодарение на системата за симултанен превод. С нейна помощ всеки делегат може да слуша лекцията на собствения си език с помощта на малкия приемник. Тъй като това е безжична инфрачервена система, участниците в конференцията могат да се движат свободно из залата, като това не им пречи да следят изказванията и презентациите. Системата е извънредно гъвкава и предлага изключително качество на звука, което го прави идеален за конферентни центрове и международни организации, без значение каква е големината на събитието или на помещението. В резултат на това Воsсh Intеgrus се превърна в предпочитана в цял свят инфрачервена система за качествено разпръскване на преводните езици.

Шумоизолирани Кaбини за пpeвод АUDIРACK Silеnt

Професионални мoбилни кaбини за cимултaнен прeвoд. Бърз и лесен монтаж. Стандартно кабината е предвидена за двама преводачи, но може лесно да се разшири до шест работни места. Тази кабина е напълно мобилна и е подходяща за всякакъв вид конферентни системи. Кабината отговаря на световните изисквания на стандарт ISО 4043 и е единствената оборудвана с прозорци от тип Security Glass (безопасно стъкло).