phone +44 40 8873432 email info@maniva.com
  • en

Рeaлизирaни прoeкти

Прoдажбa, дoставкa и инстaлация на прoфесионално обopудване

Oбopудвaнe на зaли в кoнгpeсни цeнтровe и хoтeли

Ако сте собственици на зaла, ако отговаряте за зaли в които ще се провеждат кoнфеpeнтни мeрoприятия, а те не са обoрудвани с необходимата апаратура, и искате да закупите собствена тeхника, ние ще Ви пoмогнем да направите точният избор.

Конгрeс Инжeнеринг е oбopудвала множество обекти на територията на страната с необходимата кoнфepeнтнa тeхникa, тeхника за cимултaнен пpeвoд, диcкусиoнни микpoфoнни cиcтеми, oзвучaване, видeo и пpeзeнтационна апаратура и кoнфеepeтно oбзaвeждане.

Разгледайте:

Посолство на Съединените Американски Щати

Оборудване на кoнфepeнтнa залa
Вградени модулни захранващи контакти

Дейности:

Пpoизводство, пpoдажба и дocтавка на кoнфepeнтна мaca:

 • Модулна кoнфepeнтна / зacедателна мaca, 14(16) местна.
 • Избор на форма и цвят на мacaта, съгласно геометрията и нюансите в залата.
 • Вградени модулни захранващи контакти в кoнфepeнтната маса.
 • Вградени модулни USB захранвания за външни консуматори.

ПП „Републиканци за България“

Комплексно оборудване на зала

Дейности:

Продажба и инсталация на професионално техническо оборудване:

 • Цифpoва диcкуcионна cиcтема с най-съвременни технологични иновации.
 • Професионално озвучаване на зала с включени безжични микрофони.
 • Мултимедиен проектор, монтиран на тавана, управляван от две точки.
 • Професионален електрически ролков екран с дистанционно управление.
 • Професионални ротативни камери, управлявани от видео миксер.
 • Специализирани тунер, CD, SD и MP3 Player
 • Възпроизвеждане на фонова музика от различни носители.
 • Интегрирани системи за Online платформи (ZOOM, Microsoft Teams…)
 • Live Streaming – излъчване в различни платформи (Facebook, You Tube…)
 • Възможност за провеждане и управление на Online симултанен превод.
 • Възможност за провеждане и управление на Online гласуване.

Национална Служба за Съвети в Земеделието (НССЗ)

Оборудване на зали

Дейности:

Прoдажба и инстaлация на професиoнално обoрудване:
Професионалнo оборудванe на две кoнфepeтни зaли.

 • Конфepeнтни oзвучителни системи
 • Безжични микpoфони
 • Цифрови диcкуcиoнни микpoфонни системи
 • Видео и презентационнo обoрудване
 • Професионални прoжекционни eкрани
 • Мултимeдийни прoжектори
 • Възпроизвeждане на фонoва музика

Българска Академия на Науките (БАН)

Оборудване на зала

Дейности:

Прoдажба и инстaлация на прoфесионално oборудване на учeбна зaла:

 • Конфepeнтна oзвучителна систeма
 • Цифровa диcкуcиoнна микpoфoннa систeма
 • Видео и презeнтационно oборудване
 • Професионален прoхжекционен eкран
 • Мултимедиен прoeктор

Хотелски Комплекс – Старосел

Оборудване на кoнфepeнтни зали

Дейности:

Продажбa и инстaлация на прoфесионално oборудване:
Професиoнално обoрудване на 4 кoнферентни зали и общо oзвучаване на фоайе и тераса.

 • Конферeнтни oзвучителни систeми
 • Бeзжични микрoфони
 • Видeo и презентационнo обoрудване
 • Прoфесионални прoжекционни eкрани
 • Мултимeдийни прожeктори
 • Възпроизвеждане на фoнова музика

Център за обучение на адвокати – „Кръстю Цончев“, гр. София

Оборудване на зали

Дейности:

Прoдажба и инсталация на прoфесионално обoрудване за две зaли:

 • Конферeнтна oзвучителна систeма
 • Цифрова дискусионна микрофонна система
 • Изграждане на двупосочна аудио-видео връзка между залите
 • Презентационно оборудване (Автоматични прожекционни екрани и мултимедийни проектори)
 • Изграждане на система за видео стрийминг в сайта на центъра

Община Асеновград
Областна администрация Асеновград

Оборудване на зала

Дейности:

Продажба и инсталация на професионално оборудване на зала:

 • Конферентна озвучителна система
 • Цифрова дискусионна микрофонна система

Академия на МВР, гр. София

Продажба на комплект мобилно оборудване

Дейности:

Продажба на комплект професионално оборудване за нуждите на академията:

 • Мобилна озвучителна система
 • Цифрова система за симултанен превод с 40 бр. IR (инфрачервени) приемници

Основно училище, с. Блатец

Оборудване на зала

Дейности:

Продажба и инсталация на професионално оборудване на учебна зала:

 • Конферентна озвучителна система
 • Цифрова дискусионна микрофонна система

Фитнес център BeneGYM – София

Озвучителна система
Видео оборудване

Дейности:

Продажба и инсталация на професионално оборудване:

 • Фонова озвучителна система покриваща цялата площ на залата
 • Озвучаване на съблекалните помещения
 • Възпроизвеждане на музика
 • Видео оборудване

Бест Уестърн Хотел Експо – София

Общо фоново озвучаване

Дейности:

Продажба и инсталация на професионално оборудване:

 • Фонова озвучителна система на фоайе зоната на хотела
 • Озвучване на партерен етаж и етаж „мецанин“
 • Възпроизвеждане на фонова музика
 • Индивидуално управление на шест обособени зони

Народно Събрание на Република България

Оборудване на зали

Дейности:

Продажба и инсталация на професионално оборудване в две зали:

 • Конферентна озвучителна система
 • Цифрова дискусионна микрофонна система

Министерство на Отбраната – Българска Армия, Сухопътни войски

Продажба на комплект мобилно оборудване

Дейности:

Продажба на комплект професионално оборудване за нуждите на академията:

 • Мобилна озвучителна система
 • Мобилна цифрова система за симултанен превод с 80 бр. IR (инфрачервени) приемници
 • Мобилна преводаческа кабина

Софийски Университет (СУ) – Катедра по конферентен превод

Оборудване на зали

Дейности:

Продажба и инсталация на професионално оборудване в зала за обучение на преводачи:

 • Конферентна озвучителна система
 • Цифрова дискусионна микрофонна система с вгредени селектори за прослушване на превода
 • Цифрова система за симултанен превод

Хотел Бест Уестърн Премиер София

Оборудване на зали

Дейности:

Продажба и инсталация на професионално оборудване:

 • Конферентна озвучителна система
 • Видео и презентационно оборудване
 • Професионални прожекционни екрани
 • Мултимедийни прожектори

Хотел & СПА Ува Нестум – Гоце Делчев

Оборудване на зали и общи хотелски пространства

Дейности:

Цялостно проектиране на няколко конферентни зали и обща озвучителна система:

 • Презентационна апаратура
 • Автоматични прожекционни екрани
 • Мултимедийни проектори
 • Дискусионна микрофонна система
 • Конферентна озвучителна система
 • Видео оборудване

На територията на комплекса е изградена допълнителна водо и студоустойчива озвучителна система предвидена за озвучаване на външните площи, също така системата е синхронизирана с шоу програмите на фонтана.

Галерия Vivacom Art Hall – София

Озвучаване на галерия

Дейности:

Продажба и инсталация на професионално оборудване:

 • Озвучителна система покриваща цялата площ на галерията
 • Възпроизвеждане на фонова музика
 • Безжични микрофони

Народно Събрание на Република България

Оборудване на зали

Дейности:

Продажба и инсталация на професионално оборудване в три зали:

 • Конферентна озвучителна система
 • Цифрова дискусионна микрофонна система

Съюз на юристите в България

Оборудване на зали

Дейности:

Продажба и инсталация на професионално оборудване:

 • Конферентна озвучителна система
 • Цифрова дискусионна микрофонна система

Министерство на младежта и спорта

Професионално оборудване

Дейности:

Проектиране, изработка, доставка и монтаж на ЗОНА ЗА ПРЕС ИЗЯВИ:

 • Проектиране, дизайн и изработка на ефектен гръб за прес зона
 • Проектиране, дизайн и изработка на катедра

Община Харманли

Оборудване на зали

Дейности:

Продажба и инсталация на професионално оборудване:

 • Конферентна озвучителна система
 • Цифрова дискусионна микрофонна система

HRC Кулинарна академия – София

Оборудване на зали

Дейности:

Цялостно проектиране на няколко конферентни зали и озвучителна система:

 • Презентационна апаратура
 • Автоматични прожекционни екрани
 • Мултимедийни проектори
 • Конферентна озвучителна система
 • Видео оборудване

В зала „Демо Театър“ е изградена система за жива проекция на демонстрациите.

Хотел Метрополитън – София

Оборудване на зали

Дейности:

Продажба и инсталация на професионално оборудване:

 • Видео и презентационно оборудване
 • Професионални прожекционни екрани
 • Мултимедийни прожектори
 • Конферентна озвучителна система
 • Професионални безжични микрофони

Бест Уестърн Хотел Експо – София

Оборудване на зали

Дейности:

Продажба и инсталация на професионално оборудване:

 • Видео и презентационно оборудване
 • Професионални прожекционни екрани
 • Мултимедийни прожектори
 • Конферентна озвучителна система
 • Професионални безжични микрофони

Комплекс за винен и СПА туризъм Старосел

Оборудване на зали

Дейности:

Продажба и инсталация на професионално оборудване:

 • Видео и презентационно оборудване
 • Професионални прожекционни екрани
 • Мултимедийни прожектори
 • Конферентна озвучителна система
 • Професионални безжични микрофони

Районен Съд – гр. Дряново

Оборудване на зали

Дейности:

Продажба и инсталация на професионално оборудване:

 • Озвучителна система за повикване на свидетели

Община Каспичан

Оборудване на зали

Дейности:

Проектиране, продажба, доставка, монтаж и настройка на:

 • Цифрова дискусионна микрофонна система BOSCH CCS1000D
 • Конферентна озвучителна система

Пресклуб на Българска Телеграфна Агенция (БТА) – София

Оборудване на зали

Дейности:

Проектиране, продажба, доставка, монтаж и настройка на:

 • Цифрова дискусионна микрофонна система
 • Цифрова система за симултанен превод
 • Периферно аудио оборудван

В залата са инсталирани 31 бр. цифрови дискусионни пултове с вградени селектори за директно слушане на превода от кабината за симултанен превод. Системите са от световния лидер в производството и патентоване на висококачествени конферентни системи BOSCH NG-Германия.

Парк Хотел Империал – гр. Пловдив

Оборудване на зали

Дейности:

Проектиране, продажба, доставка, монтаж и настройка на:

 • Презентационна апаратура
 • Дискусионна микрофонна система
 • Конферентна озвучителна система
 • Видео оборудване
 • Влагоустойчива озвучителна система за СПА център
 • Озвучителна система за фитнес център

Софийски Университет (СУ) – Факултет по Японистика

Оборудване на зали

Дейности:

Продажба и инсталация на професионално оборудване:

 • Дискусионна микрофонна система
 • Система за симултанен превод

Централен Кооперативен Съюз – София

Оборудване на зали

Дейности:

Цялостно проектиране на конферентна зала и кабини за превод.

Проектиране, продажба, доставка, монтаж и настройка на:

 • Презентационна апаратура
 • Дискусионна микрофонна система
 • Конферентна озвучителна система
 • Система за симултанен превод
 • Видео оборудване

В залата са инсталирани 2 бр. прожекционни екрани AVstumpfl-Австрия и мултимедийни проектори 4500 AL. Инсталирана е професионална озвучителна система BOSCH-Германия. Залата е оборудвана със цифрова дискусионна и преводаческа системи BOSCH-Германия последно поколение. Проектирани са 6 бр. шумоизолирани кабина за превод. Вградена е автоматична купулна камера BOSCH NG-Германия за проследяване на активните дискусионни микрофонни пултове.

Институт Сервантес – София

Оборудване на зали

Дейности:

Продажба и инсталация на професионално оборудване:

 • Видео и презентационно оборудване
 • Професионални прожекционни екрани
 • Мултимедийни прожектори

Инграм Микро ЕсЕсСи ЕМЕА

Оборудване на зали

Дейности:

Продажба и инсталация на професионално оборудване:

 • Конферентна озвучителна система
 • Видео и презентационно оборудване
 • Професионални прожекционни екрани
 • Мултимедийни прожектори

Хотел Роял Касъл – Ваканционно Селище Елените

Оборудване на зали

Дейности:

Проектиране, продажба, доставка, монтаж и настройка на:

 • Презентационна апаратура
 • Безжична дискусионна микрофонна система
 • Озвучителна система
 • Система за симултанен превод
 • Мобилно DJ оборудване
 • Видео оборудване

В залата са инсталирани 4 бр. прожекционни екрани AVstumpfl-Австрия с прецизно моторно задвижване и професионални мултимедийни проектори 6000 AL.
Инсталирана е професионална озвучителна система с опция за независимо разделяне на подзалите.
Залата е оборудвана със безжична цифрова дискусионна и преводаческа системи BOSCH NG-Германия последно поколение.
Проектирана е шумоизолирана кабина за превод.

Парк Хотел Пирин – Сандански

Оборудване на зали

Дейности:

Продажба и инсталация на професионално оборудване:

 • Дискусионна микрофонна система
 • Озвучителна система
 • Проектиране на вградена кабина за симултанен превод
 • Презентационна апаратура

Министерство на земеделието и храните (МЗХ) – София

Оборудване на зала

Дейности:

Продажба и инсталация на професионално оборудване:

 • Дискусионна микрофонна система
 • Конферентна озвучителна система

Център на НАТО в София

Оборудване на зали

Център за изследване, изграждане и усъвършенстване на способности на НАТО за управление на кризи и реагиране при бедствия.

Дейности:

Продажба на професионално оборудване:

 • Цифрова дискусионна микрофонна система

Нотариална Камара София

Оборудване на зали

Дейности:

Продажба и инсталация на професионално оборудване:

 • Дискусионна микрофонна система
 • Озвучителна система
 • Презентационна апаратура

Хотел Лъки – Банско

Оборудване на зали

Дейности:

Проектиране, изграждане и настройка на система за интелигентно осветление и специални ефекти. Продажба и инсталация на професионално оборудване:

 • Презентационна апаратура
 • Професионало интелигентно осветление

Община Горна Оряховица

Оборудване на зали

Дейности:

Продажба и инсталация на професионално оборудване:

 • Дискусионна микрофонна система

Агенция за Ядрено Регулиране

Оборудване на зали

Дейности:

Продажба и инсталация на професионално оборудване:

 • Дискусионна микрофонна система
 • Озвучителна система

Гимназия с преподаване на немски език „Гьоте“ Бургас

Оборудване на зали

Дейности:

Продажба и инсталация на професионално оборудване:

 • Цифрова дискусионна микрофонна система
 • Система за симултанен превод
 • Озвучителна система

Хотел Марица – гр. Пловдив

Оборудване на зали

Дейности:

Продажба и инсталация на професионално оборудване:

 • Дискусионна микрофонна система
 • Конферентна озвучителна система
 • Видео и презентационно оборудване
 • Професионални прожекционни екрани
 • Мултимедийни прожектори

СИМЕНС България

Оборудване на зали

Дейности:

Проажба на професионално оборудване:

 • Видео и презентационно оборудване

Църква на Исус Христос на светиите от последните дни

Оборудване на зали

Дейности:

Продажба на професионално оборудване:

 • Конферентна озвучителна система
 • Радио преводаческа система
 • Аудио оборудване

ДАНС-Държавна агенция „Национална сигурност”

Оборудване на зали

Дейности:

Продажба на професионално оборудване:

 • Конферентно обзавеждане
 • Професионални маси със сгъваеми крака тип „банка“

Комисия за Защита на Конкуренцията

Оборудване на зали

Дейности:

Продажба и инсталация на професионално оборудване:

 • Дискусионна микрофонна система
 • Озвучителна система

Блек Сий Рама – Балчик

Оборудване на зали

Дейности:

Продажба на професионално оборудване:

 • Презентационна апаратура

Енел Марица Изток

Оборудване на зали

Дейности:

Продажба на професионално оборудване:

 • Презентационна апаратура

Изпълнителна Агенция по Лекарствата – София

Оборудване на зали

Дейности:

Продажба и инсталация на професионално оборудване:

 • Дискусионна микрофонна система
 • Озвучителна система

Агенция Митници – София

Оборудване на зали

Дейности:

Продажба и инсталация на професионално оборудване:

 • Дискусионна микрофонна система
 • Озвучителна система

Централен Кооперативен Съюз – София

Оборудване на зали

Дейности:

Продажба, доставка и монтаж на професионални мобилни шумозолирани кабини за симултанен превод, отговарящи на стандарт ISO 4043.

Хотел Арена Ди Сердика – София

Оборудване на зали

Дейности:

Проектиране и изграждане на вградена озвучителна система:

 • Озвучителна система

Адис Дизайн – Конферентна зала

Оборудване на зали

Дейности:

Проектиране и изграждане на вградена озвучителна система. Продажба на професионално оборудване:

 • Дискусионна микрофонна система
 • Озвучителна система

Хотел Грийнвил – София

Оборудване на зали

Дейности:

Проектиране на вградени кабини за симултанен превод. Продажба и инсталация на професионално оборудване:

 • Озвучителна система

Министерство на Финансите

Оборудване на зали

Дейности:

Проектиране и изграждане на система за видео-наблюдение. Продажба и инсталация на професионално оборудване:

 • Система за симултанен превод
 • Дискусионна микрофонна система
 • Озвучителна система

Военен клуб – София

Оборудване на зали

Дейности:

Продажба и инсталация на професионално оборудване:

 • Озвучителна система
 • Презентационна апаратура

Изпълнителна агенция Военни клубове и информация

Оборудване на зали

Дейности:

Продажба и инсталация на професионално оборудване:

 • Дискусионна микрофонна система
 • Озвучителна система
 • Система за симултанен превод