phone +44 40 8873432 email info@maniva.com
    • en

Безжични системи за гласуване

Под наем

Слушайте вашата аудитория

Системите за гласуване стават все по-популярни и често използвани при конферентни мероприятия от различен характер, при презентации на медицински и фармацевтични продукти, по време на акционерни и общи събрания, отчетни събрания, конгреси и избори на членове, уставни гласувания на обединения и съюзи. Причината е, че те са идеален начин за бързо визуализиране на позицията на дадена аудитория при определени обстоятелства. Все по-често системите за гласуване се използват и при развлекателни събития, решаване на тестове, от политически партии, ТВ игри и викторини.

При интерактивната система за безжично гласуване на практика не съществуват ограничения относно това, как да се организират въпросите към участниците. Системата предлага лесна интеграция с PowerPoint. За визуализация на резултатите IVS може да се комбинира с различни монитори, видеостени, както и с мултимедийни проектори с мобилни екрани.

Безжична система за гласуване IVS обслужва до 4000 участника

Системата за гласуване предлага възможност за организиране на интерактивни презентации, за да проучите мнението на вашата аудитория. Това е по-добрият начин за контакт между презентиращия и аудиторията. Участниците в мероприятието могат да отговарят на поставените въпроси от презентатора. Вместо пасивно събиране на дадена информация се получава активна връзка между презентиращия и участниците. Интерактивната безжична система за гласуване е сертифицирана система със запазена анонимност на вота и защита от смущения и външни намеси.