phone +44 40 8873432 email info@maniva.com
    • en

Безжични системи за гласуване

Под наем

Слушайте вашата аудитория

Системите за гласуване стават все по-популярни и често използвани при конферентни мероприятия от различен характер, при презентации на медицински и фармацевтични продукти, по време на акционерни и общи събрания, отчетни събрания, конгреси и избори на членове, уставни гласувания на обединения и съюзи. Причината е, че те са идеален начин за бързо визуализиране на позицията на дадена аудитория при определени обстоятелства. Все по-често системите за гласуване се използват и при развлекателни събития, решаване на тестове, от политически партии, ТВ игри и викторини.

При интерактивната система за безжично гласуване на практика не съществуват ограничения относно това, как да се организират въпросите към участниците. Системата предлага лесна интеграция с PowerPoint. За визуализация на резултатите IVS може да се комбинира с различни монитори, видеостени, както и с мултимедийни проектори с мобилни екрани.

Безжична система за гласуване IVS обслужва до 4000 участника

Системата за гласуване предлага възможност за организиране на интерактивни презентации, за да проучите мнението на вашата аудитория. Това е по-добрият начин за контакт между презентиращия и аудиторията. Участниците в мероприятието могат да отговарят на поставените въпроси от презентатора. Вместо пасивно събиране на дадена информация се получава активна връзка между презентиращия и участниците. Интерактивната безжична система за гласуване е сертифицирана система със запазена анонимност на вота и защита от смущения и външни намеси.

IVS Lite клавиатура за гласуване

IVS Lite е безжична клавиатура, която комуникира чрез радио вълни с приемник. Безжичната клавиатура е обурудвана с дисплей, който визуализира направения избор. Клавиатурата е с 10 бутона за участие в гласуване и е много подходяща за всяко интерактивно гласуване. Идентификация е възможна, посредством номериране на програмируемите клавиатури. Това позволява използването на системата и за провеждане на тестове.

IVS Lite базова станция

IVS Lite базова станция е приемник на радио вълни, излъчени от безжичните клавиатури и осъществява връзка със съответната компютърна програма. Връзката между базовата станция и безжичните клавиатури се осъществява във високия честотен диапазон на 2.4 GHz. 50 канала са налични за комуникация, което предполага, че 12.500 безжични клавиатури могат да се контролират или 50 различни сесии могат да се извършват в едно и също време.

  • Вградена вътрешна антена
  • Удобен USB интерфейс
  • Вграден LED индикатор на състоянието
  • IVS Lite е с обхват 100 метра

IVS Lite куфари за транспорт и съхранение

Налични са три различни модела куфари за транспорт и съхранение:

  • Куфар за транспорт и съхранение на 30 клавиатури, място за базова станция, кабели и лиценз.
  • Куфар за транспорт и съхранение на 50 клавиатури, място за базова станция, кабели и лиценз
  • Куфар за транспорт и съхранение само на 50 клавиатури.

Само 6 кг. е теглото на куфара съдържащ 30 клавиатури, базова станция, кабели и лиценз и за това е много удобен и лесен за транспорт.

Лиценз и Софтуер

Лицензът на USB (за отключване) е един и същ за всички системи IVS. За до 25 клавиатури, софтуерът може да се използва безплатно.

При използване на повече от 25 клавиатури се налични 2 вида лицензи: Първият лиценз е за най-много 250 клавиатури, а втория максимум за 4000 клавиатури.