Устойчивост в събитийния мениджмънт

юни 3, 2015 | admin | Конферентна техника

„Устойчивост в събитийния мениджмънт“, такава беше темата на организираната от американската търговска камара в България (AmCham) работна среща на 3 Юни 2015 в Столична Библиотека, гр. София.

Представители на Конгрес Инженеринг бяха поканени да представят, пред подбрани членове на камарата, презентация базирана на добрите практики от дългогодишния им опит в провеждането и управлението на устойчиви събития.

Конгрес Инженеринг е с изключително богат опит в организирането и техническото обезпечаване на качествени и успешни събития.

Хиляди различи по характер и тематика мероприятия, близо петнадесет години професионална дейност в конферентния бранш в страната и чужбина, висококвалифициран и отдаден персонал, множество изключително успешни и дългогодишни партньорства, безкомпромисно качество на техническото оборудване, неоспоримо постоянство и лоялност, това са само част от „козовете“, които Конгрес Инженеринг не крие в ръкава, а гордо поставя върху масата на събитийния бизнес в България…

От страна на Конгрес Инженеринг презентацията представи инж. Велизар Монев-Директор Продажби, който е част от компанията от 2003 година.

В събитието взеха участие и представители на компаниите: Intertek, AIM Group International, Vivacom и United Partners.

УСТОЙЧИВОСТ В УПРАВЛЕНИЕТО НА СЪБИТИЯ – ДОБРИТЕ ПРАКТИКИ НА КОНГРЕС ИНЖЕНЕРИНГ

Устойчивите събития са нещо, за което все по-често се говори през последните години. Въпросите, свързани с техния мениджмънт са много: могат ли да се организират устойчиви събития на световно ниво независимо от бюджетния потенциал? Съществуват ли времеви ограничения? Възможно ли е да бъдат организирани от малки и средни предприятия или са достъпни само за големи компании? Могат ли да се адаптират критериите за устойчивост към спецификата на работата на различните фирми?

Освен отговорите, залегнали в разработените вече световни стандарти в това отношение, можем да добавим още неща от дългогодишната практика на Конгрес Инженеринг в организирането на събития от всякакъв характер и калибър. Ако трябва да бъдем кратки, те се свеждат най-вече до три неща:
– качествено техническо оборудване;
– компетентен персонал;
– коректни и лоялни взаимоотношения с партньорите.

ВИСОКОКАЧЕСТВЕНОТО ТЕХНИЧЕСКО ОБОРУДВАНЕ – ЗАДАЧА НОМЕР ЕДНО

Инвестираме в нова, модерна и скъпо струваща техника, която отговаря на най-съвременните международни изисквания и стандарти.
За да задоволи все по-нарастващите изисквания на клиентите и да отговори на новите технологични предизвикателства, Конгрес Инженеринг постоянно инвестира в разнообразна и нова апаратура, често без аналог на българския пазар. Не е за вярване, но буквално няколко седмици след дебюта на някои от революционните решения на световната сцена те вече могат да се намерят и у нас.
При избора на нова апаратура фокусът е върху осигуряване на последна дума на техниката, произведена от световно известни компании, чието високо качество е гарантирано от спазването на международните стандарти. Точно това гарантира високата надеждност на апаратурата ни и нейната безпроблемна работа по време на събития от всякакъв вид.
По отношение на организиране на големи конферентни събития Европейската комисия е въвела определени технически и технологични изисквания, които трябва да спазваме в случаите, когато в България се организират международни събития. Запознати с тях, много международни компании също изискват организираните от тях събития да бъдат на ниво, което да отговаря на техния имидж, съобразени с международните стандарти.
Всичко това обаче има своята цена – покриването на европейските и международни стандарти води до известно оскъпяване на офертата, но гарантира световното ѝниво. Конгрес Инженеринг не прави компромиси с качеството на предлаганата услуга, предоставяйки евтина, съответно ненадеждна апаратура и недостатъчно добре подготвени кадри.

Вече повече от 13 години Конгрес Инженеринг се развива устойчиво, благодарение на усилията на мениджмънта, който, гледайки в бъдещето, внася у нас онези модели, които имат приложение в България. Новаторството ни не е самоцелно – избираме само онази техника, която ще бъде максимално полезна на нашите партньори. Инвестираме постоянно във възможността да създадем красиви от всяка гледна точка събития, които ще надхвърлят представите на нашите партньори и ще удовлетворят най-високите им изисквания.
Започнала първоначално своята дейност като компания за отдаване на техника под наем, с годините Конгрес Инженеринг се разви и днес вече не само отдава под наем апаратура и оборудване за различни по вид събития, а и в качеството си на официален представител за България на редица европейски производители продава и оборудва конферентни зали, изработва цялостни концепции за събития, предлага преводачи за симултанен и консекутивен превод, разполага със специален отдел за поддръжка на техническо оборудване, както и дизайнерски екип, който изработва 3D проекти на бъдещи събития, базирани върху зададени от клиента параметри.

„Вижте днес своето утрешно събитие“ е мотото, под което Конгрес Инженеринг успешно работи вече няколко години.

ЧОВЕШКИЯТ ФАКТОР – ВТОРАТА ПОЛОВИНА

Успешното събитие се състои от две равнопоставени компоненти: техническо оборудване и човешки фактор. Ако 50% от него е висококачествената техника, другите 50% са свързани с хората, които го организират и провеждат. Не бива да се подценява ролята на техническия персонал, от който зависи гладкото и безпроблемно протичане на едно събитие. В последните години тенденцията е да се търсят хора, които имат много повече технически познания и са получили необходимото обучение както у нас, така и в чужбина. Като партньор и представител за България на международно утвърдени компании като Bosch (Germany), Semin (Germany), Listen (САЩ), AV Stumpfl (Austria), Televic (Belgium), JP‘emBall (France) , Audipack (Netherland), IVS (Netherland) и др., Конгрес Инженеринг се фокусира върху постоянното повишаване на квалификацията на персонала си, като организира редовно обучения за членовете на екипа.
Нещо повече, нашите експерти в областта на техническата поддръжка на оборудването са с една крачка напред, изпреварвайки появата на нова и модерна техника в България. Те се запознават с нея още преди тя да се появи на пазара, преминавайки съответните обучения в чужбина, така че към момента, когато тази техника излезе на пазара, вече са готови за пълноценна работа с нея. Първото събитие, на което тя се използва, съвсем не е момента в който се проверяват уменията на служителите ни да боравят с тази техника, защото те отдавна са я овладели и познават в детайли всичките ѝ възможности и особености.

УСТОЙЧИВОСТ ВЪВ ВЗАИМООТНОШЕНИЯТА

Близките, дългосрочни и лоялни взаимоотношения между Конгрес Инженеринг и партньорите – луксозни хотели и конферентни зали в София и страната, туристически агенции, агенции за превод, PR и рекламни агенции, са друга силна позиция, която гарантира устойчивост.
Работата с дългосрочни партньори на основата на кооперацията, лоялността и взаимното зачитане на интересите е това, което откроява Конгрес Инженеринг на пазара на подобни услуги. Заедно с тях предлагаме на клиентите комплексни решения за мероприятия, които са сбор от редица последователни компоненти, така че да получат напълно завършен и готов продукт.
Отношенията на сътрудничество гарантират дългосрочното партньорство с хотели и собственици на зали, преводачески, туристически, PR и рекламни агенции, кетърингови компании и други външни доставчици на услуги. Важно е не само да не се злоупотребява с доверието между партньорите, а да се установят отношения, които напълно изключват нелоялната конкуренция. Точност, коректност на изпълнение на зададените параметри, своевременно осигуряване на техниката и техническия персонал, backup варианти в непредвидени ситуации, готовност за гъвкаво реагиране, симбиоза между техника и външни услуги са част от характерните черти в работата на компанията.

Ние в Конгрес Инженеринг вярваме, че:
•Не е редно да ставаш конкурент на собствения си партньор, затова дилемата „партньорство или конкуренция“ за нас не съществува.
•Убедени сме, че една фирма, която предлага технически услуги трябва да има необходимия бекграунд от технически познания.
•По отношение на качествено изпълнение на поръчката за нас няма значение дали събитието е камерно или е с огромен брой участници – всеки клиент получава еднакво качествена и изпипана до най-малкия детайл услуга, независимо дали става въпрос за ивент с 20 или 2000 участника.
•Всички региони в България трябва да се развиват, затова не отказваме поръчки, дори когато става дума за отдалечени, по-трудно достъпни или нетрадиционни дестинации, осъзнавайки, че провеждането на едно събитие е шанс за тях да се позиционират на събитийната карта на страната и да допринесе за техния просперитет.
•За нашите клиенти сме мобилни и сме готови отново и отново да излизаме извън територията на България, като гарантираме качеството на предоставената апаратура и специализиран технически екип, както и конкурентна цена за пълната ни услуга.
•За нашите партньори – хотели и конферентни центрове, е икономически по-изгодно да разчитат на нашите качествени услуги, вместо да купуват скъпо струващо оборудване, да инвестират в обучение на персонал и техническата му поддръжка, да влагат нови инвестиции за подмяната му с по-модерна и съвършена техника заради моралното му остаряване.
•Евтината услуга като правило означава евтина и ненадеждна техника, която може напълно да съсипе едно дълго и грижливо подготвяно събитие.

Всичко това прави Конгрес Инженеринг един търсен, предпочитан и надежден партньор, за съвместно реализиране на устойчиви и успешни събития в България и на Балканите.