phone +44 40 8873432 email info@maniva.com
  • en

Кариери

Конгрес Инженеринг

Организатор Конферентни събития

Конгрес Инженеринг е динамична компания, специализирана в организиране и провеждане на различни по вид и мащаб конферентни събития. Компанията се е наложила със своето име, като предпочитан и лоялен партньор на редица правителствени и неправителствени организации, хотели, туристически, PR, преводачески агенции и организации.

Предлагаме срочен договор за 12 месеца, със срок на изпитване 6 месеца и опция за преминаване на безсрочен трудов договор и запазване на постоянна заетост в дружеството.

Отговорности:

 • планира и осъществява срещи с клиенти и партньори на фирмата;
 • изготвя оферти;
 • координира и контролира всяко поето събитие;
 • изготвя отчети за всяко отминало събитие;
 • работи с офис оборудване.

Изисквания:

 • отлично владеене на английски език;
 • завършено висше образование;
 • работилите на подобна позиция, както и наличието на познания в областта на конферентните услуги, подготовка и оргнизиране на събития, се ползват с предимство;
 • перфектна компютърна грамотност (MS Office, Live Mail, Internet).

Лични умения и знания:

 • способност за вземане на самостоятелни решения;
 • отлични комуникативни и организационни умения;
 • желание и способност за работа в екип;
 • отговорност, енергичност, мотивираност;
 • представителен външен вид.

Фирмата предлага:

 • дългосрочно сътрудничество;
 • добро заплащане;
 • трудов договор и осигуровки;
 • служебна SIM карта;
 • интересна работа и контакти.

Моля, изпращайте актуална снимка и CV на български език в .pdf формат.

Информираме Ви, че данните, които доброволно ни предоставяте, са лични данни и попадат под специална защита по смисъла за ЗЗПД. Компанията се задължава да ги съхранява и да не ги разпространява под каквато и да е форма.