phone +44 40 8873432 email info@maniva.com
  • en

Кариери

Конгрес Инженеринг

Специалист сглобяване и монтаж на сцени и сценични декори

Конгрес Инженеринг е динамична компания, специализирана в организиране и провеждане на различни по вид и мащаб конферентни събития. Компанията се е наложила със своето име, като предпочитан и лоялен партньор на редица правителствени и неправителствени организации, хотели, туристически, PR, преводачески агенции и организации.

Предлагаме срочен договор за 12 месеца, със срок на изпитване 6 месеца и опция за преминаване на безсрочен трудов договор и запазване на постоянна заетост в дружеството.

Изисквания:

 • изграждане на модулни сцени от различни материали и конструкции;
 • работа с метални конструкции – рязане, сглобяване и разглобяване;
 • работа с дървени конструкции – рязане, сглобяване и тапициране;
 • познания в областта на осветление е предимство;
 • спазване на оети срокове;
 • качествена изработка.

Образование и квалификационни изисквания:

 • минимум средно специално образование;
 • свободна работа с производствени машини.

Лични качества и умения:

 • отлични комуникационни и аналитични умения;
 • умения за работа с хора и способност за работа в екип;
 • адаптивност към работата в друество с утвърдена фирмена култура и етика;
 • организираност, последователност, прецизност, способност за работа под напрежение и при времеви ограничения.

Необходими документи за кандидатстване:

 • автобиография (препоръки от предишни работодатели).

Моля, изпращайте актуална снимка и CV на български език в .pdf формат.

Информираме Ви, че данните, които доброволно ни предоставяте, са лични данни и попадат под специална защита по смисъла за ЗЗПД. Компанията се задължава да ги съхранява и да не ги разпространява под каквато и да е форма.