phone +44 40 8873432 email info@maniva.com
  • en

Кариери

Конгрес Инженеринг

Оператор, електронна аудио-визуална техника

Конгрес Инженеринг е динамична компания, специализирана в организиране и провеждане на различни по вид и мащаб конферентни събития. Компанията се е наложила със своето име, като предпочитан и лоялен партньор на редица правителствени и неправителствени организации, хотели, туристически, PR, преводачески агенции и организации.

Предлагаме срочен договор за 12 месеца, със срок на изпитване 6 месеца и опция за преминаване на безсрочен трудов договор и запазване на постоянна заетост в дружеството.

Изисквания:

 • завършено висше техническо или музикално образование е приоритет;
 • познания в областта на аудио-видео апаратурите;
 • отлична компютърна грамотност – MS Office;
 • представителен външен вид и добра комуникативност;
 • спазване на вътрешно-фирмен правилник;
 • възможност за работа както индивидуално, така и в екип;
 • взимане на самостоятелни решения за постигане на поставените цели;
 • лоялност към колеги и мениджмънт;
 • отговорност към поети ангажименти и спазване на срокове;
 • владеене на английски език, свободно разговорно ниво.

Фирмата предлага:

 • престижна работа и дългосрочно сътрудничество;
 • персонално фирмено обучение и перспективно развитие;
 • работа с професионални апаратури;
 • престижни локации на работа;
 • добро заплащане;
 • трудов договор и осигуровки;
 • гъвкаво работно време;
 • допълнително заплащане, в случай на извънреден труд;
 • служебна телефон;
 • динамична работа при обслужване на различни по вид и мащаб събития;
 • грижа и лоялност към всеки служител на компанията.

Предпочитани ще бъдат кандидадите, притежаващи инициативност в извършваната дейност.

Моля, изпращайте актуална снимка и CV на български език в .pdf формат.

Информираме Ви, че данните, които доброволно ни предоставяте, са лични данни и попадат под специална защита по смисъла за ЗЗПД. Компанията се задължава да ги съхранява и да не ги разпространява под каквато и да е форма.